Hit (1253) Y-775

İskender Pala

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : info@iskenderpala.net
i.pala@zaman.com.tr
D.Yeri : Uşak D.Tarihi : 1958
Görevi : Akademisyen,Edebiyat Tarihçisi,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Edebiyat Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.)
Bildiği Diller : Farsça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

İskender Pala


1958 yılında Uşak’ta doğdu.

Uşak Cumhuriyet İlkokulu (1969) ve Kütahya Lisesini (1975) bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden" Camiu'n-Nezâr Transkripsiyonlu Metin" (1979) adlı lisans teziyle mezun oldu.

Yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında (1981),
Doktorasını aynı eğitim kurumunda "Aşkı / Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı" adlı teziyle 1983'te tamamladı.
1993'te Doçentliğe yükseldi.
10 Edebiyat Fakültesi Türkoloji Seminer Kitaplığında memur (1979-82),
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Lisesinde teğmen ve üsteğmen (1982-86),
Boğaziçi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi (1986-87) olarak görev yaptı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz tarihi arşivi kuruluş ve faaliyet projesinin gerçekleştirilmesi (1987-94) ile deniz tarihi arşiv araştırmaları çalışmaları ve ilgili komutanlığın yayın faaliyetlerinde (1996-97) görev yaparak yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı.
İskenderPala, 1997'den sonra İstanbul Kültür Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.
1998 yılında profesör oldu.
Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev aldı.
Ayrıca TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Müze ve Arşiv Müdürlüğü (1989 -97),
İstanbul Kültür Üniversitesinde Türkçe Eğitimi Birim Başkanlığı (1997-00),
İKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı (2000),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı (2004-05) yaptı.

Makaleleri; Türk Edebiyatı, E Dergisi, İstanbul, Kaçak Yayın, Gezinti başta olmak üzere pek çok dergide yayımlandı.
Çeşitli ansiklopedilerde madde yazarlığı yaptı.

Ortaokul ve liseler için ders kitapları yazdı.

Osmanlı deniz tarihi ile ilgili araştırmalarda bulundu ve bu çalışmalarının bir bölümünü kitaplaştırdı. Özellikle divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Divan edebiyatının halk kitlelerince anlaşılabilmesi için çalışmalar yaptı.
Divan edebiyatından esinlenen denemeler, hikâyeler, fıkralar yazdı.
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sundu, konferanslar verdi.

Yine uluslararası kitaplara bölümler yazdı.

TRT televizyon kanallarında Hilmi Yavuz ile birlikte edebiyat söyleşileri yaptı.
1989'da Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülünü,
1990'da AKDTYK Türk Dil Kurumu ödülünü,
1996'da Şairlerin Dilinden adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme ödülünü,
2003te Babil'de ölüm İstanbul'da Aşk adlı romanıyla Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülünü aldı.
TDV İslâm Ansiklopedisi Yazı Kurulu, Türk Dünyası Edebiyat Ansiklopedisi Bilim Kurulu ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

Eserleri:

Araştırma-İnceleme:

Aşkt ve Divanından örnekler (1988)

Hayriye - Şair Nâbî (1989)

Namık Kemal'in Tarihî Biyografileri (1989)

Hilye-i Saadet - Hakânî (1991)

Divan Edebi­yatı (1992)

99 Soruda Türkçe Kültürü (1994)

Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri (1995)

Galib Vardur Şeyh Gâlib'den İçeru / Şeyh Galib Kitabı (1995)

Şi'r-i Kadim - Divan Edebiya­tı Şiir Şerhleri (1997)

Klâsik Şiirde İstanbul'dan Hayat Sahneleri (1997)

Şiirler Şairler ve Meclisler (1997)

Di­van Edebiyatında Aşina Güzeller (1998)

Kudemanın Kırk Atlısı - Edebi Biyografiler (1998)

Bakî (1998)

Ley­la ile Mecnun (1998)

Necati (1998)

Yunus Emre (1999)

Âh Minel Aşk (1999)

Kırklar Meclisi - Edebi Biyog­rafiler (2000)

Ayine (2000)

İki Dir­hem Bir Çekirdek (2000)

Şi'r-i Kadim (2002)

Efsane Güzeller (2002)

Fatih Sultan Mehmet (2002)

Akademik Di­van Şiiri Araştırmaları (2003)

Kırk Güzeller Çeşmesi (2004)

Su Kasidesi (2005)

Kitab-ı Aşk (2005)

Deneme:

Tavan Arası (2002)

Görgü (2002)


Sözlük-Antoloji-Derleme:

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (1989)

Güldeste, Edebiyat Şaka ve Nükteleri (1993)

Divan Edebiyatın­da Müstesna Güzeller (1995)

Krono­lojik Divan Şiiri Antolojisi - Divanü'd Devâvin (1995)

Şairlerin Dilinden (1996)

Ayine (2000)

Kahve Molası (2002)

Hilye-i Saadet (Hz. Peygamber hak. gazeller, 2003)

Perişan Gazeller (2003)

Sadeleştirme:

Osmanlı Deniz Savaşları (Muhârebât-ı Bahriyye-i Os-maniyye, Süleyman Nutkî'den, 1993)

Turgut Reis (Ali Rıza Seyfioğlu'ndan, 1994)

Bahriyemiz Tarihinden Fla-salar (Safvet Bey'den, 1994)

Os­manlı Bahriyesinin Mazisi (Hüsnü Tengüz'den, resim albümü, 1995)

Gazâvâtı Hayrettin Paşa (kom., elyazmadan, 1995)

Roman:

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk (2003).

Ayrıca ders kitapları vardır.