Hit (963) Y-1170

Fatma Özkan

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kars D.Tarihi : 1959
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Edebiyat Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Azerice, Farsça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Fatma Özkan
Asıl adı Fatma Bozkurt. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1980) mezunu.
Çalışma hayatına Erzurum'da edebiyat öğretmeni olarak başladı.
1983'te Ankara Üniversitesine öğretim görevlisi olarak geçti.
1985 yılında yüksek lisans, 1992'de doktora programlarını tamamlayarak 1994 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı.
Çalışmalarını, 1998 yılında doçentliğe yükseldiği bu eğitim kurumunda sürdürdü.
Ayrıca, Ankara ve Gazi üniversiteleri ile Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi, tezler yönetti.
Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Dairesi ile Gazi Üniversitesi Türkçe öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezinde öğretim elemanı olarak görev yaptı.
Makaleleri, 1992'den itibaren Milli Folklor, Kırım, Türk Dili, Türk Kültürü, Bilim ve Kültür, Bilig, Türk Yurdu, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Mutfağı vd. dergilerde yayımlandı.
Selcen Adı Hakkında adlı makalesiyle 1996 yılın da "Ahmet Yesevi Üniversitesi ve XX. Yüzyılda Tatar Şiiri" adlı makalesiyle de Gazi Üniversitesi Bilim Hizmet ödülüne lâyık görüldü.
Bazı makaleleri ve eserleri hakkında Almanya, Rusya Federasyonu, Tataristan Muhtar Cumhuriyeti'nde tanıtma yazılan çıktı.
TİKA ve Türk Dil Kurumunca yürütülen "Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri" projesinde Tatar Türkçesinin Grameri'ni hazırladı.
Ayrıca yurtdışında ve yurtiçinde alanıyla ilgili çeşitli kongre, konferans ve açık oturumlara katılarak bildiriler sundu.
Azeri, Tatar, Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek gibi Türkiye dışındaki Türklerin dil, edebiyat ve kültürleri üzerinde çalışmalar yaptı.
Yurtdışı dergilerinde de makaleleri yayımlandı.

ESERLERİ:

  • Abdullah Tukay'ın Şiirleri (1984),
  • Nevayi Eserleri İçin Yazılmış Bir Lügat, Der Beyanı Istdahat-ı Emlahu'ş Şuara (1996),
  • Altın Arığ Destanı (1997),
  • Osmaniye Tatar Ağzı (1997),
  • N.F. Katonov Bilimsel Eserlerinden Seçmeler (2000),
  • Kitabü Cevherü'l Cevahir (2002),
  • Azerbaycan'da Yenilikçi Bir Öncü: Celil Mehmet Kulizade (2002).

<