Hit (1032) Y-527

Akşehirli Hasan Fehmi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Ilgın / Konya D.Tarihi :
Ö.Yeri : Medine Ö.Tarihi : 1880
Görevi : Şeyhülislam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Akşehirli Hasan Fehmi
Son Osmanlı şeyhülislâmlarından,Osmanlı padişahı Abdülaziz'in öğretmenlerindendir.
Ilgın, o zamanlar Akşehir'e bağlı olduğu için Akşehirli namıyla tanındı.
Abdülaziz tahttan indirilince Medine'de zorunlu ikamete tâbi tutuldu.
Cennetül-Baki mezarlığına gömüldü.
ESERLERİ:

  • Riyâz-ı Hakâniyye,
  • Resâil-i İmtihâniyye,
  • Ahkâm-ı Mer'iyye,
  • Aziziye ve Şerh-i Yusufiyye,
  • Şerh alâ Salâti Feyziyye li'ş-Şeyhi'l-Ekber,
  • Risale fi Keyfiyet-i imâi Fir'avn,
  • Arapça Divan,
  • Mevlâna’nın Bir Münâcâtını Tahmis.