Hit (1234) Y-2210

Feyzullah Efendi (Şeyhülislâm)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : Edirne Ö.Tarihi : 1703
Görevi : Şeyhülislam Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Feyzullah Efendi (Şeyhülislâm)
İlköğrenimini Erzurum'da gördü.
İstanbul'a gelerek ilim tahsilini tamamladı ve şeyhülislâm oldu.
Daha sonra "Ünü sıfatıyla mütenasip olmayan hareketlerinden dolayı" asıldı.
Osmanlı tarihinde "Edirne Vakası" adıyla ünlü olan olaydan sorumlu tutuldu.

ESERLERİ:

  • Terceme-'i Ravza-i Hatîb,
  • Mecmûa~yı Fetava,
  • Hâşiye-i Beyzavi,
  • Nesâyihü 1-Mülük,
  • Riyâzü'r-Rahme,
  • Letâifnâme,
  • Ezkarü'l-Ebkar,
  • Haşiye ala Sûreti'n-Nebe alel-ts&m,
  • Ta’likat alâ Şerhi Akâid ale'l-Halhalî