Hit (1309) Y-3687

Mehmet Dağ

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mehmet@atauni.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 20.10.1970
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Kıraat ilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Dağ

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / 20.10.1970

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce / Arapça

İlkokul: 12 Mart İlkokulu, Erzurum, 1983

Ortaokul: Erzurum İmam-Hatip Lisesi, 1985

Lise: İstanbul / Fatih İmam-Hatip Lisesi, 1990

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1994

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2005

ESERLERİ

Kitaplar

· Kıraat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, (YL), Erzurum, 1998.

· Tarihsel Perspektif ve Problematik Sorgulaması Bağlamında Kıraatte İlminde İhticac Olgusu, (DT), Erzurum, 2005

· Kurandan İlahi Çağrılar, Ebubekir el-Cezairi, (Not: Thrc: ve Çev: MEHMET DAĞ), İhtar yayınları, Erzurum, 1998.

Makaleler

· “Mutezile Mezhebine Ehl-i Sünnetin İsnadı: Kıraatler Tevkifi Değil İçtihadıdır –Zemahşeri Özelinde Bir İddianın Değerlendirilmesi”, MARİFE Bilimsel Birikim, Sayı: 3, Kış 2003, ss. 219–258.

· "İbn Mücahidin Kıraat Ekollerini Yedi İle Sınırlaması: Eleştirel Bir Yaklaşım", EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 27, Bahar 2006, ss. 81–104

Çeviriler

· “İmamiye Şiasının Kıraat Farklılıkları ve Kuran’a Eklemeleri” Meir M. BAR_ASHER, Çev: Mehmet DAĞ, (Ömer Kara İle Birlikte) EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 3, Kasım 1998, ss. 207–235

· “Kur’an 7. 40: Deve İğnenin Deliğinden Geçinceye Kadar” Andrew Rippin, Çev: Mehmet DAĞ (Ömer Kara İle Birlikte) Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sayı: ¼, cilt: 2, yıl: 2002.