Hit (890) Y-3407

Hüseyin Akpınar

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : akpinar64@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dinî musiki Uzm.Alanı : Din Musikisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Akpınar

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1990.

Y.Lisans: “Celâleddin Konevî’nin Enâmilü’r-Resâil Adlı Eserinin Tercüme, Tahlil ve Değerlendirilmesi,” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

Doktora: “Gülşenîlik’te Mûsikî ve Mûsikîşinâslar,” Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

ESERLERİ

Ulusal Hakemli Makale

· “Mûsikîşinâs Bir Filozof Olarak Farâbî”, HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8/2, 2001.

· “İlimler Tasnifinde Mûsikînin Yeri,” İSTEM, 3/5, 2005.

Uluslararası Tebliğ

· “İbrahim Hakkı’da Mûsikî Düşüncesi,” II. Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt Belediyesi ve Şarkiyât Araştırmaları Derneği, Siirt, 07-09 Eylül 2007.

· “Mevlevî Mûsikîsi ve Şanlıurfa Örneği,” Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, HRÜ İlahiyat Fakültesi ve Şanlıurfa Mevlevihanesi Yaşatma ve Kültür Derneği, Şanlıurfa, 26-28 Ekim 2007.

Ulusal Tebliğ

· “Mûsikî Açısından Mevlevîliğin Gülşenîliğe Etkisi”, Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, 30 Eylül – 01 Ekim 2006.

Çeviri Makaleler

· Arthur Gribets, “Semâ Tartışması (Sûfiler Fıkıhçılara Karşı)”, Tasavvuf, 4/10, 2003.

· Sırajul Haq, “Dervişlerin Semâ ve Raksı,” Tasavvuf, 7/16, 2006.

Tasavvuf Musikisi Konserleri Ve Musiki İcraları

· Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün organize ettiği “Türk Edebiyatında Bestelenmiş Güfte Örnekleri: Müzik Dinletisi” programında solist olarak bulundu, Şanlıurfa, 30 Nisan 1998.

· Şanlıurfa İl Kültür Müdürlüğü “Ahîlik Kültür Haftası” Etkinliklerinde Türk Tasavvuf Mûsikîsi konseri, Şanlıurfa, Ekim 2001.

· Taşköprü Müftülüğü İmam-Hatiplerine “Ezanı Güzel Okuma” Kursu, Kastamonu/Taşköprü, Temmuz 2002.

· Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları, “Ezanı Güzel Okuma” dersleri, Şanlıurfa, 2002-2007.

· Harran Üniversitesi “Gönül Telinden Saz Eserleri ve Yunus İlâhîleri” Konseri, Geleneksel Türk Müziği Kulübü Korusuna Şeflik, Şanlıurfa, Mayıs 2002.

· “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Türk Tasavvuf Mûsikîsi konseri, Şanlıurfa, 20-27 Nisan 2005.

· “Vakıflar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Türk Tasavvuf Mûsikîsi konserleri, Şanlıurfa, Adıyaman, 9-15 Mayıs 2005.

· Viranşehir Kaymakamlığı ve Eyüp Nebi Beldesi Sabır Derneği’nin düzenlediği “4. Uluslararası ‘Sabır Günü’ ” etkinliklerinde HRÜ Geleneksel Türk Müziği Kulübü korosu ile Türk Tasavvuf Mûsikîsi konseri, Viranşehir, 18 Mayıs 2005.

· Şanlıurfa yerel televizyon kanalları GTV ve ŞRT’de Türk Tasavvuf Mûsikîsi icraları, Şanlıurfa, 2005.

· “Kutlu Doğum” etkinlikleri çerçevesinde Türk Tasavvuf Mûsikîsi konserleri, Suruç, Cizre , Şırnak, Nisan 2006.

· Nizip Müftülüğü Hizmet içi Eğitim Kursu “Güzel Ezan Okuma ve Dini Mûsikî” dersleri, Gaziantep/Nizip, Nisan 2007.

· “I. Halil İbrahim Sofrası Sosyal Yardımlaşma Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Klasik Türk Musikisi Konseri, Şanlıurfa, 9 Haziran 2007.