Hit (1067) Y-3347

İbrahim Benlioğlu

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Musikisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Benlioğlu

Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1982.

Yüksek Lisans: 17 ve 18. Yüzyıl Bursa'da Yetişen Musikişinaslar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

Bildiri ve Müzakere:

· "XVII. Yüzyıl Bursalı Sûfî Musikişinaslar", Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü Sempozyumu, Kasım 2002.