Hit (1504) Y-2687

Ahmed Aksarayi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 815 h
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Aksarayi

Türk hattat ve müzehhibi.

Tarihî kaynaklarda hakkında bilgi bu­lunmayan Aksarâyinin şahsiyetine da­ir bilinenleri istinsah ettiği eserlere ve bunlardaki ferağ kayıtlarına borçluyuz.

Künyesinden, Niğde-Konya arasındaki Aksaray'dan Hacı Mahmud adında bir zatın oğlu olduğu anlaşılan sanatkârın bugün için bilinen eserleri, muasırı olup hemen hemen aynı muhitlerde yaşamış bulunan Ahmedinin (ö. 815/1413) ba­zı eserlerini ihtiva eden 835 (1432) ta­rihli bir mecmua (Konya Mevlânâ Mü­zesi, nr. 2540) ve yine aynı şairin divanı­nın bu mecmuadan beş sene sonra is­tinsah edilmiş bir nüshası (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1080 m.) ile bu ta­rihte (yani 840ta) istinsah ettiği Sirâceddin el-Urmevinin el-Ecvibe fî'ulûmi's-sitte adlı bir başka eserden mey­dana gelmektedir (Bursa Hüseyin Çele­bi Ktp.,nr. 116).

Eserleri :

  • Ahmedî Divanı