Hit (940) Y-2434

Necdet Subaşı

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Şavşat D.Tarihi : 1961
Görevi : Din Psikolojisi,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Sosyoloji
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Necdet Subaşı
Şavşat’ta doğdu.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakultesi’ni bitirdi.(1986)
Doktora’sını, Din Sosyoloji’si dalında yaptı.
Lisans’ını Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde "Hz. Peygamber Döneminde Fitne Hareketleri –Mekke Dönemi" (1986) adlı çalışmasıyla;
Doktorasını da "Türk Aydınının Din Anlayışı -1980 Sonrası Örneği-" Adlı Tez’iyle Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı (1995).
Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı..

Eserleri:

 • Türk Aydınının Din Anlayışı
 • Kutsanmış Görüntüler

Araştırma:

 • Türk Aydını

Makaleler:

 • Cahit Zarifoğlu’nun Şiir Öğretmenliği
 • Kur’an’da Sosyal Konulara Giriş
 • Müzakere ve Tartışma Arasında Medine Sözleşmesi
 • Dinlerin Kaderi, Ulema ve Aydınlanma
 • Oryantalist Söylemin Sosyolojisi
 • Bir Toplumsal Kategoriyi Anlamaya Giriş: Avamın Sosyolojisi
 • Günümüz Türkiye’sinde Dinin Halk Katındaki Görüntüleri
 • Din, Aydın ve Meşruiyyet
 • Fundamentalizm, İslâm ve Hayat
 • Arkoun'un Okumalarında Tarihsellik ve Kutsallık
 • Şeyh, Seyyid ve Molla -Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneğinde Dinsel İtibarın Kategorileri
 • 80’li Yıllarda Örtünmenin Anlamı

Bildiriler:

 • Türk Aydınının Din Anlayışı
 • Türk Eğitim Sisteminin Oluşum Sürecinde Zihniyet Değişiklikleri ve Aydınlarımız.
 • İslâm Dünyasında Sosyo-Politik Değişim Süreçleri
 • Olağanüstü Durumlar Sosyolojisinde Yöntem Sorunları
 • Kutsal Tarihin Dînî Sosyolojisi
 • Dinsel İtibarın Göstergeleri -Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneğinde Bir Yaklaşım
 • Öteki”nin İnsan Hakları
 • Arzular ve Gerçekler -Modernleşen Türkiye'de Dinin Referans Gücü
 • Sanal Cemaat Örüntüleri-”Alevi Modernleşmesi”

Müzakereler:

 • II. Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı,
 • Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı,