Hit (695) Y-2140

Müfid Yüksel

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Muş D.Tarihi : 1964
Görevi : Araştırmacı,Yazar Uzm.Alanı : Sosyoloji
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Müfid Yüksel
Aslen Bitlislidir. İslâm bilgini Sadreddin Yüksel Hoca'nın oğlu, yazar Edip Yükselin kardeşidir.
İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1991'de mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını yine aynı bölümde yürüttü.
1995–2001 yıllan arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak görev yaptı.
Çalışmalarım serbest yazar olarak sürdürdü.
Siyaset, din, Alevîlik-Bektaşîlik, Nakşibendîlik, Güneydoğu sorunu, Orta Doğu sorunu başta olmak üzere dış politika konularındaki makale ve çevirileri, 1987 yılında Zaman gazetesinde başlayarak İmza, Bilgi ve Düşünce vb. çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı.

ESERLERİ:

  • Kürdistan'da Değişim Süreci (1993)
  • Simavna Kadısıoğİu Şeyh Bedreddin (2002)
  • Bektaşîlik: Ve Mehmed A1i Hilmi Dedebaba (2002).