Hit (1135) Y-1995

İsmail Hakkı Tonguç

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Silistre / Bulgaristan D.Tarihi : 1897
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1960
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Eğitimci, Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-12 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Hakkı Tonguç
Köy Enstitülerinin kurucusudur, İstanbul öğretmen Okulu (1918) mezunu, öğretmen Okulunu bitirdiği yıl eğitim için Almanya’ya gönderildi.
Yurda dönüşünde çeşitli okullarda resim öğretmenliği yaptı, 1926'da Levazım ve Ders Araçları Müzesi Müdürü oldu. 1930'da Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenliğine atandı ve 1933'te Resim-İş Bölümünü kurdu. 3 Ağustos 1935'te İlköğretim Genel Müdürlüğüne vekâleten, 1940 yılında asaleten atandı ve bu görevini 1948 yılına kadar sürdürdü. Bu dönemde ve Hasan Âli Yücel'in Millî Eğitim Bakanlığı altında Köy Enstitülerini kurdu.
"Kanımızı ve iliklerimizi istiyerek köyün içine akıtmadıkça, kırkbin köyün kenarına münevver insanın mezartaşı dikilmedikçe, bu köyün sırlarını anlıyamayız." sözleriyle eğitimin önemine olan inancım dile getirdi. Daha sonra MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra Ankara Atatürk Lisesi resim öğretmenliğine atandı. 1954 yılında bu görevinden emekliye ayrıldı.
"Hakkı Tonguç, hiçbir hayal ve demagojiye kapılmadan, köy davasını ilk defa realist bir gözle ele alan, ona çareler düşünen ve bulan büyük bir millet terbiyecisidir. Kitabının başında: 'Bir cemiyet için en büyük felâketlerden biri, o cemiyetin fertleri arasında müminsiz putların türemesi, cemiyetin ekseriyetini teşkil eden insanların, iş yapma ve başarabilme kabiliyetlerini ve şahsiyetlerini kaybederek sürüleşmesidir.' demektedir.
"Evet 'Canlandırılacak Köy'ün samimî muharririnin dediği gibi, her inkılâba engel olan ve her yeniyi menfaatlerine göre ayarlıyarak müdafaa veya zem eden bu ikiyüzlü, yel değirmeni tabiath insanların millet davası saflanna hulul edebilmek fırsatlarını bulabilmesi bizim için hakikaten büyük bir talihsizliktir.
"Bugün, bu kitabın kenarında duyduğum heyecan ve içimde muharririne karşı yükselen şükran, köyü, menfaatsiz düşünen, hakikî, müsbet dimağların artık gençliğe yol gösterdiğine ve onların meşaleleri altında, hür hayat şarkıları söyüyerek, her sahada süratle zafere ulaşılacağına inanabilmek saadetinden ileri geldi." (Cahit Tanyol)

ESERLERİ:

  • Elişleri Rehberi (1927, Arap harfleriyle)
  • Mürebbinin Ruhu (1931)
  • Resim-Elişleri ve Sanat Terbiyesi (1932)
  • İş ve Meslek Terbiyesi (1933)
  • Köyde Eğitim (1938)
  • Canlandırılacak Köy (1939)
  • Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy adıyla, (1947)
  • İlköğretim Kavramı (1947).