Hit (1574) Y-1563

İhsan Sungu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Trablusşam D.Tarihi : 1883
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1946
Görevi : Öğretmen Uzm.Alanı : Eğitimci, Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

İhsan Sungu
Trablusşam Rüştiyesi (ortaokul), Mercan İdadisi (lise),
Mekteb-i Mülkiye yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1904) mezunu. Nisan 1907'de Washington Elçiliği 3. Kâtipliğine atanarak Amerika'ya gitti.
Üç yıl sonra öğretmenlik mesleğine geçerek İstanbul Darülmuallimîni (Erkek İlköğretmen Okulu) pedagoji öğretmenliğine ve
Tatbikat Mektebi müdürlüğüne atandı.
Uzun yıllar bu görevi yürüttükten sonra Darülmuallimat (Kız öğretmen Okulu) öğretmenliğine,
Darülmuallimin-i Aliye (Yüksek öğretmen Okulu) müdürlüğüne getirildi.
Harf devrimi sırasında Alfabe Komisyonu üyesi olarak çalıştı.
1932'de Talim ve Terbiye Kurulu başkanı oldu.
Ölümünden sonra, değerli eserlerden oluşan özel kitaplığı Millî Kütüphane tarafından satın alındı.

ESERLERİ:

  • Tevhid-i Tedrisat(1938),
  • Atatürk'ün Babası Ali Rıza Efendi ve Mensup Olduğu Asâkir-i Milliye Taburu (1939),
  • Tanzimat ve Yeni Osmanlılar (1940),
  • Namık Kemal (1941),
  • Mahmud II.'nin İzzet Molla ve Asakir-i Mansure Hakkında Bir Hattı (1941),
  • Galatasaray Lisesinin Kuruluşu (1943),
  • Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (tsz).