Hit (1112) Y-1104

Akil Muhtar Özden

Künyesi : Ord.Prof. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1877
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1949
Görevi : Akademisyen,Milletvekili,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hekim ve fikir adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Akil Muhtar Özden
Üsküdar Paşakapısı Rüştiyesi (ortaokul) ve Askeri İdadiyi (lise) bitirerek bir süre Tıp Fakültesinde okudu.
Tıp öğrenciliği sırasında İttihatçılara katılarak 1896'da Avrupa'ya kaçtı.
Cenevre Tıp Fakültesini bitirerek (1902) orada doçentliğe yükseldi.
1908'de Besim Ömer ve Cemil Topuz"un daveti üzerine İstanbul Tıp Fakültesine farmakodinami ordünaryüs profesörü oldu.
Bu görevini 1944'e kadar sürdürerek emekliye ayrıldı ve milletvekili seçildi. Milletvekilliği görevinde iken öldü.
Akil Muhtar, iç hastalıkları uzmanı olarak tanınan bir hekimdi.
Ayrıca tıp tarihi ile ilgili çalışmalar yaptı ve resim sanatıyla ilgilendi.
Ayrıca 1940'tan sonraki Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olmasını sağlayan asıl önemli yönü felsefeye olan ilgisiydi.
Maarif ve Ahlâk şûralarında katıldığı tartışmalar ile dikkat çekici düşünceler ortaya koydu. Bu alandı İlim Biliminden Ahlâk (1942. 3. bas. 1950) adlı bir eseri vardır.
Bu eserinde ahlakı önce yaşama kuralları diye tanımlar. Sonra bu kuralların faydalı ve mutlu bir hayat geçirmeye ve gittikçe yükselmeye yaradığını söyler. Bu yüzeysel tanımdan sonra Th. Werner ve Höffing'in çalışmalarından yararlanarak, düşünce tarihindeki ahlak görüşlerini gözden geçirir.
Ancak aceleciliği nedeniyle bazı düşünceleri yarım veya belirsiz olarak bırakır. Ancak ona göre bu eser, ilimci ahlaka girmek için bir ön çalışmadan ibarettir. Ahlâk teorilerinde onu en çok ilgilendiren Darvin'in görüşüdür.
Nitekim bütün kitapta onun biyolojiye dayanan ahlâk görüşünü yeni verilerle tamamlamaya çalıştı.