Hit (801) Y-2716

Ali b. İsa el Kehhal

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 430 h
Görevi : Uzm.Alanı : Hekim ve fikir adamı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali b. İsa el-Kehhal (Jesu Hali - Şerefeddin Ali b. İsa)

Göz hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanan Ortaçağ İslâm dünyasının en büyük hekimlerinden biri.

Batı dünyasında Jesu Hali olarak ta­nınan Şerefeddin Ali b. isa'nın hayatıyla ilgili bilgiler az ve tartışmalıdır.

Bazı kay­naklarda hıristiyan olduğu kayıtlı ise de bunun taşıdığı îsâ (Jesu) adından kay­naklanmış olması muhtemeldir.

Öğreni­mini Bağdat'ta Ebü'l-Ferec b. Tayyib'in yanında yapmış, meslekî çalışmalarına da yine Bağdat'ta devam etmiştir.

Ese­rinde cerrahlara verdiği öğütlerden, de-ontolojik kaidelere çok riayet eden dik­katli ve basiretli bir hekim olduğu anla­şılmaktadır.

Hayatı hakkındaki bilgilerin azlığına karşılık Tezkiretü'l-Kehhâlîn fi'l-Ayn ve Emrâzihâ adlı eseri bugüne eksiksiz ulaşabilmiştir.

Eserleri:

  • Tezkiretü'l-Kehhâlîn fi'l-Ayn ve Emrâzihâ