Hit (1423) MM-60

Naat - Olan Dil Teşne i Kemalin Ya Resulullah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NÂ’T-İ ŞERİF

Olan dil-teşne-i feyz-i kemâlin yâ Resûlullâh
Ne lâyık kim çeker hicri visâlin yâ Resûlullâh

Olupdur câygîr bir güne kim mihrin dil li cânda
Nümâyân şeş-cihâtımdan cemâlin yâ Resûlullâh

Hayâlin neşesiyle mest olan âşıkların görmez
Muhabbet mihr ü mâlımda zevalin yâ Resûlullâh

Bakarsam gözde cevlânım, uyursam dilde seyrânım
Muva’ız câna dâim irtihâlin yâ Resûlullâh

Şefi ül-müznibâ dem-be-dem bârân-i lûtfünden
Diler bu SIRRÎ-i teşne, ziilâlin yâ Resûlullâh

Şair Sırri Hanım