Hit (2180) MM-176

Naat - Der Şanı Resuli Kibriya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT DER ŞÂN-I RESÛL-İ KİBRİYÂ

Yâ Resûlallah ne yüzden intisâb etsek sana
Bir belâkeş cânımız var ol dahi olsun fedâ
El-hased ol kimsenin ahvâline dünyâda ki
Hâk-i pâk-i ravzana yüz sürmede subh ü mesâ
El-meded ey destigîr-i âcizân-ı rûz-i haşr
El-aman ey dâfi’-i şûr ü haşer rûz-i cezâ
Nefs derler bir zulûmun destine oldum esir
Kim bana sû’ ile emr eyler o bed-hû dâimâ
El-aman ey kıble-i hâcât-i ümmet el aman
Eyleyeceksen şefâat bir cevâb eyle bana
Hâtırım zîrâ mükedder geldi havf-i âhiret
Tâ ki bu müjdeyle bâri eyleyim kesb-i safâ
Yâ Resûlallah sen ol şâhinşeh-i âlempenâh
Kim senin dergâhına şahan ederler ilticâ
Yâ Resûlallah ezelden âşık-ı dîdârınım
Lûtf edip rü’yâda bir şeb arz-ı dîdâr et bana
Senden eşfe’ Hak’dan erhem olmadıktan sonra hiç
Ümmetin biçâreler dûzeh-karâr olsun mu ya
Hasretinden bu cihanda gayri oldum pek uzak
Korkarım mahşerde de ben olurum senden cüdâ
Yâ Resûlallah şefâat eyle Allah aşkına
Böyle zâr eyler demâdem Hilmi-i kemter gedâ

Hilmi [Elmastraş zâde]

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort