Hit (390) M-2219

Ehli Sünnet Özel Sayısı Üzerine

Yazar Adı : Mehmed Said Hatiboğlu İlim Dalı : Akaid
Konusu : Dili :
Özelliği : Akaid Makale Türü :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2019-02-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ehli Sünnet Özel Sayısı Üzerine 
     
     Böyle bir çalışmayı gerçekleştirmek yolunda sarfedeceğiniz mesaiyi peşinen şükranla karşılıyorum. Soruşturmanın sorularını okudum. Gerçekten günümüz İslâm dünyasını başta fikir planında meşgûl eden pek mühim konulara temas ediyorsunuz. Bendeniz, 14. asrını doldurmuş muazzam bir İslâm kültürünün hususiyle Sünnet sahasındaki kitabiyatı üzerine eğilmiş bir müslüman araştırıcı sıfatiyle bu sorularınızı tamamıyle cevaplandırma imkânında olmadığımı söylemeliyim. Bu soruşturmaya verilecek cevaplarla, eksik kaldığımız pek çok sahada aydınlanma imkânına kavuşacağımız aşikârdır.
     İslâm , insana ahiretini dünyada hazırlatan bir din olması hasebiyle, her müslümanın dünyanın insanla ilgili olan her şeyiyle meşgul olmak durumunda olduğu fikrindeyim. Bu bakımdan, îslâm'ı her sahada konuşturabilmenin, o dalda ilgili mütehassıslara ihtiyaç göstereceği düşüncesinden hareketle, bu çalışmalarınızın hayırlı bir başlangıç olmasını, her sahanın mütehassıslarından öğreneceğimiz bilgilerle ileride bir İslâmi hayatın doğabileceğini ümid etmek istiyorum.
     Çıkaracağınız özel Sayı’yı okuduktan sonra zannediyorum bu özel sayılar devam edecektir. Bizim gibi, kitaplarla haşir neşir bir zümre, İslâm'ın aktüel tezâhürlerini, halkın onu nasıl anlayıp yaşadığını pek yakinen bilememek durumundadır. Bu yolda yapdacak teşhisler ve tesbitler bizlerin kitabî kültürüyle aktüel tezâhürier arasındaki irtibatı sağlamak bakımından olduğu kadar, gerçek İslâmî değerleri halkımıza aktarabilme imkânını doğuracağı için de müstesna hizmet göreceklerdir kanaâtmdeyim.
     Netice olarak sizlere sonsuz teşekkürlerde bulunmayı vazife sayıyorum.
    

 

Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :