Hit (6118) M-1648

İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler

Yazar Adı : İlim Dalı : Basın
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-03-16 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Müteferrika’nın Matbaasında Basılan Eserler

İbrahim Müteferrika zamanında 14 yıl içinde 21 cild tutan 17 eser basılmıştır.

Bunların 11 tanesi tarih, 3 tanesi dil, 3 tanesi de faydalı bilimler (coğrafya,mıknatıs,askerlik) dir.

1- Haritalar: Damat İbrahim Paşa matbaanın silahlı kuvvetler için ne denli yaralı olacağını anladığı için ilk basılan eserler haritalar olmuştur.
Marmara Deniz Haritası, (1132/1720)
Bahriye-i Bahr-ı Siyah, (1137/1724-1725)
2- Van Kulu Lügatı: Müteferrika matbaasının ilk basılan kitabıdır.1729 yılında basıldı.ilk bölümü yayınlayıcısının giriş yazısıyla başlar,bunu matbaanın açılmasına izin veren ferman ve fetva izler. bunlardan sonra da matbaanın yaraları hakkında bir risale gelir.
3-Usul-ül Hikem fi Nizam-ül Ümem: Müteferrika nın kendisinin yazdığı ve yayınladığı eser matbaanın olanaklarını ve Avrupanın hükümetlerini ve askeri yapısı hakkında bilgiler vermiştir. Bu eserini Padişaha sunmuştur.
4-Cihannüma: Katip Çelebinin eserini coğrafyanın önemini anlatabilmak için basmıştır.
5-Anadolu Ve Arabistanı Tanıtma Yazısı: Ebu bekir b. Behram ın yazdığı bir yazıyı basmıştır.
6-Tuhfet-ül Kibar fi Esfar-il Bihar: 1728 de basmıştır.Katip Çelebinin eseridir.
7-Tarih el-Hindi el Garbi el musamma bi-Hadis-i Nav: İbrahim Müteferrika yazmıştır. Amerika kıtasının coğrafyasını ve tarihini tanıtır.
8-Tarih-i Timur Gurgan: 1729 da basılmış Dünya fatihi Timur u anlatır.
9-Tarih-i Mısır: Mısır tarihini anlatan Süheyl Efendinin eseri 1729 da basılmıştır.
10-Takvim-üt Tevarih : Katip Çelebinin dünyanın büyük hanedanlarını ve 1648 e kadar Osmanlı hanedanını anlatan eseri (1733-1734) yılında basılmıştır.
11-Tarihçilerin eserleri:
Naima 1591-1660 dönemini kapsayan eserleri (1734-1735 yılları arası basılmıştır.)
Mehmet Raşit 1660-1722 dönemini kapsayan eserleri(1740-1741 yılları arası basılmıştır.)
İsmail Asım Efendi 1722-1729 dönemini kapsayan eserleri (1741 yılında basılmıştır.)
12-İbrahim Müteferrika nın en aydınlatıcı eserleri bilim dalındaki yazıları ve yayınları olmuştur. özellikle mıknatıs konusunda yazdıkları ve yayınladıkları ilkler açısından topluma öncülük etmiştir.

Dipnot: Hayatı hakkında heryerde bilgi bulabilirken bastığı kitaplar hakkında bilgi bulmak bazen güç olabilmektedir. İbrahim Müteferrika Hayattayken toplam 17 kitap basılmıştır. Bu kitaplar sırasıyla :
1- Lugat-ı Van Kulu (1729),
2-Tuhfet ül-Kibar Fi Esfar İl-Bihar (1729),
3- Tarih-i Seyyah Der Beyan-ı Zuhur-ı Ağvaniyan Ve Sebeb-i İnhidam-ı Bina-i Devlet-i Şâhân-ı Safeviyan (1730),
4-Tarih-i Hindi Garbî el Müsemma Bi-Hadis-İ Nev (1730),
5-Tarih-i Timur Gûrkân (1730),
6-Tarih-i Mısr Ul-Kadim ; Cedid (1730)
7-Grammaıre Turque Ou Methode Courte, Facılle Pour Apprendre La Langue Turque (1730),
8-Gülşen-i Hulefâ (1731)
9- Usül ul-Hikem Fi Nizam il-Ümem (1732)
10-Füyûzat-ı Mıknatısıye (1732)
11-Kitab-ı Cihannûma (1732)
12-Takvim üt-Tevarih (1734)
13-Tarih-i Naima : Ravzat Ül-Hüseyn Fi Hülasat-i Ahbar Li-Hafikeyn 2 Cild (1735)
14-Tarih-i Raşid. 3 Cilt (1740)
15-Tarih-i Çelebizâde (1741)
16-Ahval-i Gazavat Der Diyar-I Bosna (1741)
17- Ferheng-i Şuurî
(Neval ül-Fudalâ ve Lisan ül-Acem) 2 Cilt (1742)

Müteferrika vefatından sonra aynı matbaa Raşid ve Vasıf efendi matbaası olarak isim değiştirip basımlarına devam etmiştir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort