Hit (2668) KUR-225

Adli Tıp Enstitüsü (Ankara Üniv.)

Kurum Türü : Enstitüler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1905-06-05
Ülke / Şehir : Türkiye / Ankara Özellik :
Ekleyen : /0000-00-00 Güncelleyen : /2014-02-06

Adli Tıp Enstitüsü (Ankara Üniv.)

Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde 2809 sayılı Kanunla kurulmuş ve bu faaliyetlerini 1993 yılına kadar sürdürmüştür. Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı ile lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri Disiplinlerarası Anabilim Dalı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlanmıştır. Diğer faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak sürdürmektedir. 1983-1985 yılları arasında Enstitü Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Adnan ÖZTÜREL; 1985-1989 yılları arasında Yrd. Doç.Dr. Özer KENDİ; 1989-1991 yılları arasında, Prof. Dr. İbrahim TUNALI; 1991-2003 yılları arasında Prof. Dr. Bahattin KORUCU; 2003-2010 yılları arasında Prof. Dr. Halil GÜMÜŞ, 2010-2013 yılları arasında Prof. Dr. Tülin Söylemezoğlu Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 12 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Prof.Dr.İsmail Hamit HANCI Enstitü Müdürlüğüne atanmıştır. Adli Tıp Enstitüsünün adı, 25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.


Adres : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye Tel: (0312) 212 60 40 (9 Hat) Faks: (0312) 212 60 49 E-posta:ankara@ankara.edu.tr
Web : http://adlibilimler.ankara.edu.tr/