Hit (1617) KUR-2091

Cameşuyanlar (Cemaati Cameşuyanı Hassa)

Kurum Türü : Osmanlı Sanat Kurumları Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / İstanbul Özellik : Dokuma Sanatları
Ekleyen : /2015-04-11 Güncelleyen : /2015-04-12

Cameşuyanlar - Cemâat-i Cameşuyan-ı Hâssa

“Cemâat-i cameşuyan-ı hâssa” olarak Ehl-i Hiref maaş defterlerine kaydedilen hassa çamaşırcıları, saraya ait çamaşırları yıkamaktan sorumluydu.

Organize olmuş bir şekilde saray eşrafının çamaşırlarını yıkayan bu bölüğün dokuma bölükleriyle birlikte ele alınmasının nedeni, iç çamaşırı olarak kullanılmak üzere kaliteli keten kumaş dokuduklarının düşünülmesi ve çeşitli birçok türde giysi diktiklerinin bilinmesidir.[1]
Devşirme, ağa kullarından olan veya pişkeş verilmek suretiyle bölüğe giren hassa çamaşırcılarının sayısı 1526 tarihli maaş defterinde şakirdlerle beraber on altı olarak görülmektedir. Rus, Arnavut, Çerkez, Bosnalı ve Rum olmak üzere farklı menşelerden gelen zanaatçıların oluşturduğu cameşuyan bölüğünün ser unvanlı çalışanının yirmi bir akçe gibi yüksek miktarda bir maaş alması sarayda bu gruba verilen önemi gösterir nitelikte bir durumdur.[2]


[1] Filiz Çağman, “Behind the Ottoman Canon: The Works of the Imperial Palace”, a.g.m., s.52.
[2] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref (Sanatkârlar) Defteri” a.g.m., s.58,59.

Adres :
Web :