Hit (9729) K-769

Ed Dürrül Mensur Fit Tefsir Bil Mesur

Yazar Adı : Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28

ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr

Rivâyet tefsiri olup 9 cilt halinde, 1983 de Beyrut'ta Dâru'l-Fikr tarafından basılmıştır.

...