Hit (4930) K-668

Arabi İbare Usulül fıkh Nam Risalenin Tercümesi

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Arabî İbare Usûlü'l-fıkh Nâm Risalenin Tercüme­si

Ali Suâvi usûl-i fıkhın belli başlı kaidelerini ele alarak bunları kısaca açıkladığını belirttiği önsözde, böyle bir çalışma yapmaktaki maksadı­nı da, İslâm şeriatının müslümanların XIX. yüzyıldaki ihtiyaçlarını karşılaya­madığını ve müslüman toplulukların bu yüzden geri kaldığını iddia edenlere kar­şı hakikati ortaya koymak şeklinde açık­lamaktadır.

...