Hit (7632) K-34

Amentü Şerhi

Yazar Adı : Numan Kurtulmuş İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-09

Amentü Şerhi

Altı bölümden oluşan Âmentû Şerhi 117 başlık altında çoğu itikadî. bir kıs­mı da fıkhî olan konuları işler.

Birinci bölümde tevhid. Esmâ-i Hüsnâ. Allah'ın varlığının delilleri, iman ve şubeleri gibi ilâhiyyat bahisleri,

İkinci bölümde melek­lerin çeşitleri, özellikleri ve görevleri an­latılır.

Üçüncü bölüm : Esere ilmihal hüviyetini kazandı­ran üçüncü bölümde kitaplara iman üze­rinde durularak genellikle Hanefî mez­hebine ait bilgiler verilir.

Dördüncü bö­lümde Kur'an'da adı geçen peygamber­ler ve Hz. Muhammed'in nübüvveti anla­tılır. Beşinci bölümde âhirete.

Altıncı bö­lümde de kadere İman ele alınır.

Amentü Şerhi Cumhuriyet dönemin­de yeni harflerle yayımlanan ilk âmentû şerhidir.

Hasan Basri Çantay'ın "çetin emeklerin mahsulü, kaynakları sağlam, dili düzgün ve faydalı" şeklinde tanıttı­ğı eser. medreselerin kapatılmasından sonra Türkçe yazılmış dinî kitapların nâ­dir bulunduğu dönemlerde halkın ilgisi­ni çekmiş ve ihtiyacına cevap vermiştir.

İlk defa 1943 yılında yayımlanan ese­rin günümüze kadar yirmi baskısı yapıl­mıştır
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Amentü Şerhi / Baskı Isim (AR) : / Ebat : / Yayın Evi : / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1966 / Baskı Dili : Türkçe / Özellik : 2. baskı / Sayfa Adedi : 429 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...