Hit (11676) K-598

Mizanül evzan

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Dil Bilgisi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Mîzânü'l-evzân

Aruz hakkında toplu bilgiler vermek üze­re kaleme aldığı bu üç bölümlük küçük risalede sırasıyla teknik bir mesele ola­rak zihaf, bahirler ve takti" konuları üze­rinde durur.

Rubâî vezinlerinden sonra tuyuğ, koşuk, türkî, cenge, arazvârî, mu-habbetnâme gibi millî şekilleri ele al­ması eserin en dikkate değer tarafıdır.

Eser Özbekistan Fenler Akademisi tara­fından yayımlanmıştır (Taşkent 1949).

<
...