Hit (4092) K-435

Risale fi Marifetil Amel bis Safihatil Kameriyye vel Hukkil Küsufiyye

Yazar Adı : Ali b. İsa el Usturlabi el Harrani İlim Dalı : Astroloji
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20

Risale fi Marifetil Amel bis Safihatil Kameriyye vel Hukkil Küsufiyye

Ay levha­larının ve güneş tutulması kutusunun kullanılışı hakkında bilgi veren bu risa­lenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha­nesinde bir yazması bulunmaktadır (III. Ahmed, nr. 3509/5).

<
...