Hit (4310) K-434

Risale fi Marifeti İlmil Usturlab

Yazar Adı : Ali b. İsa el Usturlabi el Harrani İlim Dalı : Astroloji
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20

Risale fi Marifeti İlmil Usturlab

Usturlap hakkında bilgi veren bu risalenin pek çok yazması bulunmak­tadır

(bk. Sezgin, VI, 144).

Eser L. Scheicho tarafından neşredilmiş

("L'astrolabe et la maniere de sen servir", el-Meşrık, XVI (Beyrut 1913), s. 29-46),

C. Schoy tarafın­dan da Almanca'ya çevrilmiştir

("Ali İbn Isâ, das Astrolab und sein Gebrauch," Isis, IX |1927], s. 239-254).

...