Hit (4877) K-368

Tarihçei Aktab

Yazar Adı : Ahmet Remzi Akyürek İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-10

Tarihçei Aktab

Mevlânâ'dan başlayarak Konya'da-ki Mevlevi dergâhında postnişin olan çe­lebilerin doğum, ölüm ve şeyhlik maka­mına geçiş tarihlerini bildiren seksen dört beyitlik bir manzumedir.

Nesib De­de'nin Mevlânâ, Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi'nin doğum ve ölüm tarihlerini yazdığı yirmi bir beyitlik manzumesi­ne zeyil olarak kaleme alınmıştır (Şam 1331).

...