Hit (3662) K-281

Tabakatül Mühendisin

Yazar Adı : Ahmed Teymur Paşa İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Tabakatül Mühendisin

İslâm alemindeki mühendislik faaliyetleri ve mühendisler konusunda önemli bir kaynak olan bu eserin büyük bir kısmı 1922-1923 yılla­rında Kahire'de Mecelletü'l-hendese'de tefrika edilmiştir.

Eser 1957'de bazı ilâ­velerle A'lâmü'l-mühendisîn fi'l-lslâm adıyla Ahmed Abduh eş-Şirbâsi tarafın­dan Kahire'de yeniden yayımlanmıştır.

...