Hit (4006) K-365

Miratı Zeynelabidin

Yazar Adı : Ahmet Remzi Akyürek İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

Mir'atı Zeynelabidin

Kayseri'de medfun mutasav­vıflardan Zeynelâbidin'in (ö. 817/1414) müseddes biçiminde yazılmış on bendden meydana gelen manzum menâkıbı­dır

(Sivas 1317).

...