Hit (4419) K-276

el Asarün Nebeviyye

Yazar Adı : Ahmed Teymur Paşa İlim Dalı : Siyret
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

el Asarün Nebeviyye

(Kahire 1971).

Hz. Peygamber'in çe­şitli İslâm ülkelerinde bulunan sancağı, hırkası, kadem-i şerifinin izi, kılıcı ve yü­züğü gibi mukaddes emanetlerden bah­seden bir eserdir.

...