Hit (3632) K-1266

Fehm el Kuran ve Maanihi

Yazar Adı : el Muhasibi - Haris b. Esed el Muhasibi İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00
Fehmü’l-Kuran ve Maanihi

Muhasibi’nin er-Riaye’den sonraki en hacimli eseridir.
Kitapta Kur’an’ın anlaşılması, üstünlükleri, Allah’ın sıfatları, isimleri, ilahi irade, nesih, Kur’an’ın mahluk olup olmadığı, değişik fırkaların görüşleri ve bunların yanlışlıkları gibi konular üzerinde durulmuştur
(nşr. hüseyin Kuvvetli, Beyrut 1971).
...