Hit (2845) K-1204

el Yezidiyye ve Menşeu Nihletihim

Yazar Adı : Ahmed Teymur Paşa İlim Dalı : Mezhepler Tarihi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-31
el-Yezidiyye ve Menşe'ü Nihletihim
Yezidilik üzerine yapılmış en önemli çalışmalardan birisidir.
Arapçadır.
Yezidiliğin tanımı,en belli başlı inançları,kendisine nisbet edildikleri ''yezid''in kim olduğu,ŞeyhAdi,Şeyh Hasen,Şeyh Şerefuddin,Şeyh İzzuddin hakkında bilgiler...
kahiredeki Adeviyye Tekkesi hakkında bilgi ve bu tekkenin Yezidilikle Alakası, Adiy b Musafir ile bağlantısı olan cemaatler, Yezidiliğin ortaya çıkması ile ilgili süreç,Şeytan Hakkındaki inançları ve kökeni, gibi bölümlerden oluşmaktaadır.
65 sayfalık bir risaledir.
Ahmet Teymur Paşanın bu eserindeki en ilginç tesbit ,yezidiyyenin esasen adeviyye tarikatından neşet etmiş olması tesbitidir.Sünni-Şafii kökenli bu tarikatzamanla Sufiyyenin şatahatı kaynaklı bir yozlaşmayla bugünkü şeytana tapma ve kutsama durumuna ulaşmış olmalıdır.

Yazara göre Yezidiyyeİmam el Gazalinin kardeşi olarak bilinen meşhur sufi Ahmed el Gazalivb . bazızevatın,''şeytanın tevhidini'' övmeleri ve onun Cehenneme girme pahasına Allah'tan başkasına secde etmemesini sufiyyeye ve müridlere örnek göstermeleri gibi şatahat sebebiyle bu itikada kapılmışlardır.
Fitnelenensufiler zamanla şeytanıve fiilini kutsar hale gelmişlerdir. şeytanı kutsamışlar ,hatta ona tapınmaya başlamışlardır.

Bu eseri
Kitap İndirme ye tıklayarak indirebilirsiniz.
----------
Bu eser
''Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu'' ismiyle türkçeye tercüme edilmiştir.


...