Hit (2583) K-1203

İslamdan Ayrılan Cereyanlar Yezidilik Ve Yezidiler

Yazar Adı : Davud Okçu İlim Dalı : Mezhepler Tarihi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-17

İslamdan Ayrılan Cereyanlar Yezidilik Ve Yezidiler

İCİNDEKİLER

ONSOZ

A- YEZİDİLİĞİN DOĞUŞU

1- a) Mevcudatın yaratılışı 12

b) İnsanın yaratılışı 13

2- Yezidiliğin doğuşu ile ilgili iddialar 14

3- Şeyh Hadi’nin hayatı ve şahsiyeti 16

4- Sultan Yezid kimdir? 19

5- Hazreti Huseyin'in şehit edilmesi 21

B- İMAN ESASLARI

1- İmanın şartları 22

2- Alah'a iman 22

3- Meleklere iman 24

a) Melek-i Tavus 24

b) Şeytan 24

4- Kitaplara iman 26

a) Mushaf-a Reş 26

b) Kitab-a Celev 28

5- Peygamberlere iman 32

a) Şeyh Hadi 33

b) Sultan Yezid 33

6 ' Ahirete iman 35

a) Cennet - Cehennem 35

b) Sırat - Mizan - Haşr 35

7- Din'den cıkma (İrtidat) 36

8- Yezidi olunur mu ? Şartlan nelerdir ? 36

C - İBADET

1- Abdest - Namaz 37

2- Oruc 46

3 -Zekat 47

4- Hac 47

5- Cenaze adabı - Ta'ziye 49

6- Evlenmenin şartlan ve adabı 61

a) Kiifuvvet

b) Nişan - Nikah - Duğun

7- Sunnet olma - Kirvelik 63

8- Kurban - Adak 63

9- Yiyecek ve Giyecekler ile ilgili hukumler 64

10- Kutsal gun ve geceler 65

11 - Muhtelif dualar 66

12- Temizlik anlayışı 68

13- Ticaret ve ciftcilik 69

D- SOSYAL HAYAT

1- Dini onderlik ve din gorevlileri 70

2- Sosyal gruplar 70

3- Yezidilerin Yezidilerle munasebetleri 74

4- Yezidilerin Muslumanlarla ilişkileri 75

5- Yezidilerde eğitim-oğretim 76

6- Yerleşim bolgeleri 77

7- Yezidilerin tarihi 77

E- DİNİ KISSALAR

1- Sultan yezid kıssası 79

2- Hz. Huseyin’in şehit edilmesi 81

3- Şem’unkepo kıssası 83

4- Said bin Cer kıssası 83

5- Yaratılış kıssası 84

(Şeyh Fahrettin ve Yakup)

6-Şeyh Hadi ve Şeyh Abdulkadir Geylani kıssası 89

SONUC 99

KAYNAKLAR 102

Bu eseri Kitap İndirme ye tıklayarak indirebilirsiniz.

<

İCİNDEKİLER

ONSOZ

A- YEZİDİLİĞİN DOĞUŞU

1- a) Mevcudatın yaratılışı 12

b) İnsanın yaratılışı 13

2- Yezidiliğin doğuşu ile ilgili iddialar 14

3- Şeyh Hadi’nin hayatı ve şahsiyeti 16

4- Sultan Yezid kimdir? 19

5- Hazreti Huseyin'in şehit edilmesi 21

B- İMAN ESASLARI

1- İmanın şartları 22

2- Alah'a iman 22

3- Meleklere iman 24

a) Melek-i Tavus 24

b) Şeytan 24

4- Kitaplara iman 26

a) Mushaf-a Reş 26

b) Kitab-a Celev 28

5- Peygamberlere iman 32

a) Şeyh Hadi 33

b) Sultan Yezid 33

6 ' Ahirete iman 35

a) Cennet - Cehennem 35

b) Sırat - Mizan - Haşr 35

7- Din'den cıkma (İrtidat) 36

8- Yezidi olunur mu ? Şartlan nelerdir ? 36

C - İBADET

1- Abdest - Namaz 37

2- Oruc 46

3 -Zekat 47

4- Hac 47

5- Cenaze adabı - Ta'ziye 49

6- Evlenmenin şartlan ve adabı 61

a) Kiifuvvet

b) Nişan - Nikah - Duğun

7- Sunnet olma - Kirvelik 63

8- Kurban - Adak 63

9- Yiyecek ve Giyecekler ile ilgili hukumler 64

10- Kutsal gun ve geceler 65

11 - Muhtelif dualar 66

12- Temizlik anlayışı 68

13- Ticaret ve ciftcilik 69

D- SOSYAL HAYAT

1- Dini onderlik ve din gorevlileri 7u

2- Sosyal gruplar 70

3- Yezidilerin Yezidilerle munasebetleri 74

4- Yezidilerin Muslumanlarla ilişkileri 75

5- Yezidilerde eğitim-oğretim 76

6- Yerleşim bolgeleri 77

7- Yezidilerin tarihi 77

E- DİNİ KISSALAR

1- Sultan yezid kıssası 79

2- Hz. Huseyin’in şehit edilmesi 81

3- Şem’unkepo kıssası 83

4- Said bin Cer kıssası 83

5- Yaratılış kıssası 84

(Şeyh Fahrettin ve Yakup)

6-Şeyh Hadi ve Şeyh Abdulkadir Geylani kıssası 89

SONUC 99

KAYNAKLAR 102

...