Hit (2118) K-1170

Hikayetu el Aleti el Müsemmat bi es-südsi el Fahri

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
Hikâyetü'l-âleti'l-müsemmât bi's-südsi'l-Fahrî

Fahrî Sekstantı diye bilinen astronomi aleti hak­kında bilgi vermek üzere yazdığı bu ese­ri L. Şeyho yayımlamıştır (al-Mashriq, 11 (Beyrut 19081, s. 68-69).

Bu risâle, astro­nomi âlimi Ebû Ali el-Merrâküşî tara­fından ve küçük değişikliklerle Bîrûnî'ye ait olduğu belirtilmeden Câmiu'l-mebâdî ve'l-ğayât fî ilmi'l-mîkât adlı eseri içinde zikredilmiş olup metin ve Fransızca tercümesi L. A. Sâdillot tara­fından neşredilmiştir ("Les Instruments astronomiques des arabes", Memoires Presentes par diuers savants â İAcademie royale des inscriptions et belles-lettres de ilnstitutde France,seri 1, I |1844|, s. 202- 206).
...