Hit (3145) K-1163

el Cemahir fi el Cevahir

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
el-Cemâhir fi'l-cevâhir

Bîrûnî'nin Gazne Hükümdarı Mevdûd'e ithaf ettiği bu eser İçtimaî, siyasî, kül­türel, pedagojik, ahlâkî, tarihî, etnolojik, dinî bilgilerden ve müellifin hayat tec­rübelerinden fizik, kimya, tıp, mineralo­ji-madencilik gibi konulara kadar çeşit­li alanlardaki tesbitleri ihtiva eder.
Eser Kitâbul-Cemâhir fî ma'rifeti'l -cevâhir adıyla F. Krenkovv tarafından yayımlanmıştır (Haydarâbâd-Dekken 1936). <
...