Hit (4444) K-1017

Mecmua (Hasan Beyzade)

Yazar Adı : Hasan Beyzade Ahmed Paşa İlim Dalı : Genel
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-01 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-12-01

Mecmua


Hasan Beyzade henüz hayattayken onamensub olan ancak ismi bilinmeyen bir kimse tarafından tertib edildiği anlaşılan bu yazma mecmua Cavit Baysun’un özel kütüphanesindeydi.

Baysun’un ölümüyle Yapı ve Kredi Bankası’na intikal eden terekesinde bu mecmuanın varlığına rastlanamadığından yazmayı şahsen incelemek mümkün olmadı.

Baysun’unHasan Beyzadehakkında yazmış olduğu iki makaledeki bilgilere göre 131 yapraktan oluşan ve talik hattıyla yazılmış olan mecmua, Hasan Beyzade’nin kaleminden çıkmış Ayni Hatun Vaqfiyyesi ile dört manzumeyi, yirmi kadar münşeatı ve birisi tamamlanmamış üç adet Kanice Fetihnamesi’ni içermekteydi.

Kanijenin İbrâhim Paşa tarafından fethini anlatan fetihnâme en kıymetlisidir.

Mecmuada ayrıca fetvalar, mektuplar, manzum ve mensur yazılar bulunuyordu.

Yazmalar:

(1) Cavit Baysun’un özel kütüphanesindeydi. Bugün nerede olduğu bilinmiyor.
.

...