Hit (3635) K-1158

el Asar el Bakiye an el Kurun el Haliye

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Genel
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
el-Asârü'l-bâkıye ani'l-kurûni'l-hâliye

Bîrûnî'nin yirmi sekiz yaşlarında iken yazdığı ilk önemli ve büyük eseridir.
Bîrûnî eserin baş ta­rafında yazılış sebebini, bir edebiyatçı­nın kendisinden çeşitli toplumların kul­landıkları takvimlerle ilgili olarak bilgi almak istemesine dayandırır.

el-Asârü'l-bâkıye'nin, E. Sachau'nun neşrinden (Chrorıologie Orientalischer Völker uon Al- berimi, Leipzig 1878, 1923) sonra 1963'- te Bağdat'ta bu neşirden tıpkıbasımı yapılmış, Sachau'nun metninde bulun­mayan bölümler ise K. Garbers ile J. Fück tarafından J. Fück'ün Documenta Islamica Inedita sında bilim dünyasına sunulmuştur (Berlin 1952, s. 45-98).
Ese­rin İngilizce, kısmen Fransızca ve Farsça dışında Rusça'ya yapılan tercümesi, M. A. Sale tarafından Pamyatniki Mirıuvskikh Pokolenii başlığıyla Özbek İlimler Aka­demisi'nin neşri olan Selected Works (tzbrannye proizvedeniya) serisinin İlk cildi olarak yayımlanmıştır (Taşkent 1957)
...