Hit (4931) D-139

Asri Türkiye Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Aktüalite
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Asri Türkiye Mecmuası

Başmuharriri Veziroğlu Ömer Aziz'dir.

Devrin ünlü edebiyatçıları, tiyatro ve mûsiki sanatkârları ile ilgili resimli yazılara geniş yer veren bir aktüalite dergisidir.

Anadolu`da asrî Türkiye bölümlerinde, Anadolu illerindeki Türkocaklarından haberlere yer veriliyor.

3. sayısı «Ankara nüsha-i fevkaladesi».

Bu özel sayıda, Millî Kabe (Ankara), Türk peygamberi (M. Kemal) ve Ashab-ı güzini (belli başlı devlet idarecileri) başlıklı uzun ve resimli bir yazı yer almaktadır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Mar.26
Yayın Bitiş Tarihi : Şub.27
Yayın Sayı Adedi : 0