Hit (3394) D-726

Aylık Ansiklopedi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Aktüalite, Tarih
Ekleyen : /2014-09-19 Güncelleyen : /0000-00-00
Aylık Ansiklopedi
Server İskit tarafından iki seri halinde yayımlanan ansiklopedi.


Birinci seri 1 Mayıs 1944 tarihinde aylık fasiküller halinde yayımlanmaya başlanmış ve her ayın 15'inde çıkmaya devam ederek 15 Nisan 1949 tarihli 60. fasikül ile beş cilt olarak tamamlanmıştır. Aynı yılın temmuz ayında yayımına başlanan ikinci seri ise 1 Haziran 1950 tarihli 12. sayıdan sonra neşredilememiştir.
Aylık Ansiklopedi’nin ilk serisi Fransızların Larousse Mensuel'ı örnek alınarak hazırlanmıştır.
Yayıncının ifadesiyle eser, "ansiklopediye girecek değerde olup bir ay zarfındaki hadise ve icaplar dolayısıyla ön plana giren mevzuları hemen işleyip sütunlarına almakta, geçmişteki mevzuları da yıl dönümlerinin yeni aylara tesadüfü, yahut herhangi di ğer bir vesile ile sayfalarına koymaktadır".
Türkçe'de türünün hemen tek örneği sayılabilecek ve döneminde belli bir boşluğu doldurmuş olan eser, bu özelliği sebebiyle adındaki "ansiklopedi" kelimesine rağmen daha çok aylık bir dergi niteliğindedir.

Ali Fuat Başgil, A. Süheyl Ünver, Fuad Köprülü, Ömer Rıza Doğrul, Peyami Safa, Selim Nüzhet Gerçek, Suut Kemal Yetkin gibi devrin tanınmış birçok fikir, sanat ve ilim adam eserin yazar kadrosunu oluşturmaktadır.
Fasiküllere ek olarak verilen dörder sayfalık ilâvelerde ise her ayın önemli iç ve dış olayları ile II. Dünya Savaşı kronolojisi ve V. cildin sonundaki indeks eserden istifadeyi arttıran ve kolaylaş tiran iki önemli özelliktir. Eserin bir baş ka özelliği de metinlerin resim, harifc ve bazı marş ve şarkıların notalarıyla; zenginleştirilmiş olması ve renkli tablolar ihtiva etmesidir.
Aylık Ansiklopedi’nin ikinci serisi birincisinden daha küçük boydadır. Ayrıca metin kısmı birinci seriden farklı bir şekilde ve üç ayrı forma halinde işlenmiş olup bunlardan ilki aktüalite, İkincisi tarih, üçüncüsü de birinci serinin devamı mahiyetindedir. Önceden yayımlanmış bazı makaleler yıl dönümleri münasebetiyle ve daha çok özetlenerek bu seride de yer almış, ilkinde olmayan konular ise diğerlerine nisbetle dahi geniş olarak işlenmiştir.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1944
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0