Hit (1309) Y-4021

Mehmet Ali Şimşek

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : shimshek@cumhuriyet.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Hitit Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Hitit Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Ali Şimşek

1994 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fak. Arap Dili Eğitimi Bölümü’nden (şimdiki adı Hitit Üniv.) mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1997’de Cumhuriyet Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü’nde,

Doktorasını 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü’nde tamamladı.

2007 yılından bu yana Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi’ndeÖğr. Üyesiolarak görev yapmaktadır.

Eserleri:

Arap Dilinde Kelime Grupları ve Cümle Öğeleri, Sivas 2006.

Makaleleri:

Hakemli Dergiler:

"İletişim Unsurları Açısından Vahiy", CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, V/1, s. 393-414 (2001).

"Arap Dilinde Zâid Edâtların İletişim Değeri -Kur’ân-ı Kerim Örneği-", CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, V/2, s. 381-398 (2001).

"Delâlet Kavramı Çerçevesinde Lafız ve Anlam İlişkileri", Nüsha Dergisi, I/2, s. 80-111 (2001).

"Arap Dilinde İ'râbın Yeri, Anlatım ve Anlamadaki Rolü", Nüsha Dergisi, VI/22, s. 25-48 (2006).

Diğerleri:

"Arap Dilinde Tasgir (Küçültme)" (Çeviri), CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/2, s. 393-406 (2003).

"Arap Dilinde Naht" (Çeviri), CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/2, s. 407-416 (2003).

Projeler:

- Halep Osmanlı Şer'iye Sicilleri üzerine devam etmekte olan bir proje ekibinin üyesidir.

- Yahudi Filozof İbn Kemmûne'ye ait bir kitabının çevirisi devam etmektedir.