Hit (789) Y-3926

Necdet Şengün

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : necdetsengun@yahoo.com
necdetsengun@hotmail.com
D.Yeri : Aydın/Çile D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları,Türk İslam Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Necdet Şengün

20 Ocak 1975tarihinde Aydın ili Çine ilçesi Kırkışık Köyünde doğdu.

İlkokulu kendi köyünde, orta ve lise tahsilini Çine İHL’ de tamamladı.

1998 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl İslam Tarihi ve Sanatları ( Türk İslam Edebiyatı) Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı.

Bu dönemde Ankara’da bazı ilköğretim okullarında öğretmen olarak görev yaptı.

2001 yılında "Hasan Sezayi Gülşeni Hayatı, Şahsiyeti ve Eserlerindeki Dini-Edebi Muhteva" adlı yüksek lisans tezini hazırladı.

Aynı dönemde Doktora Ders programına başladı.

Kasım 2006'da doktorasını tamamladı.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans Tezi: Hasan Sezayi Gülşeni Hayatı, Şahsiyeti ve Eserlerindeki Dini-Edebi Muhteva, Ankara Ünv. SBE, Ankara 2001.

Doktora Tezi: Nazir İbrahim ve Divanı (Metin-Muhteva-Tahlil), DEÜSBE, İzmir 2006.

Makaleleri:

“La’lî Mehmed Fenâî Efendi ve Dîvânçesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXV, İzmir 2007, ss. 241-270.

“Nazîr İbrâhîm-i Gülşenî ve Farklı Bir Kırk Hadîs Denemesi (Risâle-i Ehâdîs-i Erbaîn-i Sülâsiyye)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XI/1, Sivas 2007, ss. 279-298.

“Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili Adlı Tefsirindeki Türkçe Şiirlerin Değerlendirilmesi”, İSTEM, Yıl:5, Sayı:9, Konya 2007, ss. 163-185.

“Klasik Türk Şiirinde Kalem Kasideleri (Kalemiyyeler)”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4, Summer 2008, ss. 730-758.

“Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesîletü’n-necât ile Mukayesesi” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XII/2, Sivas 2008, ss. 419-438.

Kitap Tanıtımı:

“İlhan Genç, Edebiyat Bilimi (Kuramlar-Akımlar-Yöntemler), Şûle Yayınları, Merdiven Kitapları, İstanbul 2006” NÜSHA, Yıl:VI, Sayı:21, Bahar 2006, ss. 181-184.

“HAZRETİ ALİ-Sempozyum Bildirileri, İzmir 2009, XIII+583 sayfa” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXVII, İzmir 2008, ss. 179-182.

Söyleşi ve Konuşmalar:

“İslam’da Sosyal Dayanışma ve Sosyal Dayanışma Müesseseleri”, (Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle), Düzenleyen: Türkiye Diyanet Vakfı, Yer: Denizli / Beyağaç, Tarih: 29.06.2002.

“Mehmet Akif ve Kişiliği Üzerine” Mehmet Akif’i Anma Gecesi, Haz: Yakamoz Edebiyat Topluluğu, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Tarih: 27 Aralık 2007 Perşembe, Saat: 19:30.

“İslam ve Bilim Paneli” 14. Uluslararası İzmir Kitap Fuarı (18-26 Nisan 2009) Etkinlikleri Kapsamında, 23 Nisan 2009 Perşembe, Saat: 19:00-20:00.

“İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Yazıldığı Ortam”, İstiklal Marşı, Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Programı, Haz: DEÜ. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Yer: Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Konferans Salonu, Tarih: 18 Mart 2009, Saat: 14:30.

Edebî Ürünler:

“Âlimin Ölümü Âlemin Ölümüdür”, Yeni İfade Dergisi, Yıl: 2 Sayı:15, İzmir 2006.

“Hüznü Bir Kuş Kanadında Gördüm” , Yol Düşleri, Yıl: 1, Sayı: 3 Kış 2008

“Bitmez Bir Aşkın Serencâmı” , Buruciye Edebiyat, 2008 Bahar, Sayı: 2

“Hz. Mevlânâyı Anlamak” , Yazı-yorum Dergisi, Sayı: 5, 2008.

“Yûsuf Has Hâcib ve Tiyatral Eseri: Kutadgu Bilig”