Hit (714) Y-3880

Tahir Uluç

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mehmetahir@hotmail.com
tuluc@selcuk.edu.tr
D.Yeri : Adana/Ceyhan D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Felsefe ve Din Bilimleri,İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Tahir Uluç

13 Mayıs 1977 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2005 yılında aynı enstitünün Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda “İbn Arabî’de Mistik Sembolizm” adlı tezi ile doktorasını tamamladı.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin “Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (TUBA-BDBP)”nu kazandı ve bu bursla 2002–2003 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hartford Seminary’de yedi ay süreyle doktora tez konusu ile ilgili lisansüstü derslere katıldı ve araştırmalarda bulundu.

Kasım 2007–Ocak 2008 tarihleri arasında Tahran’daki İmam Sadık Üniversitesi'nde ve Tahran Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Deh-Huda Fars Dili Araştırma ve Öğretim Merkezi'nde Farsça çalıştı ve İslam Felsefesi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Uzmanlık alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında telif-tercüme kitapları ve yine yurtiçi ve yurtdışındaki akademik dergilerde pek çok makalesi yayımlanmıştır.

Ayrıca Din Bilimleri adlı derginin yayın ve hakem kurulunda bulunmaktadır.

Eserleri:

İbn Arabi’de Sembolizm

Şihabeddin Ömer Sühreverdi: Hayatı, Eserleri, Tarikatı

Four Gates-Forty Stations: The Stages of Spiritual Journey; Hajji Bektash Veli and His Maqālāt

The Maqalat of Hajji Bektash Veli

Contemporary Turkish Thought, (Chapter 1 of Contemporary Islamic Thought)

Between Slumber and Awakening” (English translation of “Uyku ile Uyanıklık Arasında” by Erol Güngör), (Chapter 18 of Contemporary Islamic Thought)

Hikmetu'l-İşrak: İşrak Felsefesi

Durretu't-Tac/El-Cedid fi'l-Hikme: İşraki Metafiziği

İbn Arabi Anısına (Makaleler)

The Meram Book

Makaleleri:

Reflections on the Unity/Trinity Polemics in Islamic Philosophy: Yahyā bin ‘Adī and His Maqālah fī al-Tawhīd (Treatise on Unity)

Mawlāna Jalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273): A Sufi Representative of Turkish Urban Religiosity (A Philosophical and Sociological Inquiry)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm

1950 Sonrası Türk Düşüncesinin Kapsam ve Sınırları

The Reflection of the Wahdat al-Wujūd Doctrine (The Oneness of Being) in the Modern Turkish Thought: Ahmed Avni Konuk and Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi (Translation of and Commentary on Fusūs al-Hikam)

Tevhit-Teslis Polemiğinin İslâm Felsefesindeki Yansıması: Yahyâ Bin `Adî Ve Makâle Fî’t-Tevhîd Adlı Risalesi

Abdulvahhâb Eş-Şa’rânî (ö. 973/1567) ve El-Yavâkît ve’l-Cevâhir fî Beyâni ‘Akâidi’l-Ekâbir Adlı Eseri

Modernist and Fundamentalist Debates in Islam (Bookreview)

The Formation of Islam (Bookreview)

Striving for Divine Union: Spiritual Exercises for Suhrawardi Sufis (Bookreview)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd ve Kontrol (J. C. Bürgel'den Çeviri)