Hit (756) Y-3845

Ahmet Çaycı

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ahmetcayci@hotmail.com
ahmetcayci@gmail.com
D.Yeri : Konya/Derbent D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Arkeolog,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arkeoloji,Türk İslam Sanatları Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Çaycı

18 Nisan 1968’de Konya/Derbent’te doğdu.

1990 yılında Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1993’de Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.Dalında,

Doktorasını 2000 yılında H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.Dalında tamamladı.

2001 yılında Yrd. Doç., 2006 yılında Doç. olarak atandı.

Lisans Tezi: Konya-Derbent Güzergahındaki Kervansaraylar.

Yüksek Lisans Tezi: Eşrefoğlu Beyliğinin Mimari Eserleri.

Doktora Tezi: Anadolu Şelçuklu San. Gezegen Burç Tasvirleri.

Telif Kitapları:

Selçuklularda Egemenlik Sembolleri

Eserleri:

Sille Çarşı Hamamı, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:6, Konya,1996.

Maverdi’nin Selçuklu Sanatına Etkisi, (Çeviri) , S.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9, Konya 1999.

Berlin Müzesi’ndeki Selçuklu Stuko Parçasının Kozmolojik Yorumu, H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ortaçağda

Anadolu Semineri (8-9 Mayıs 2000), Seminere Sunulan Tebliğ, Ankara 2000.

Selçuklu ve Artuklu Sikkelerinde Zodiak Tasvirleri, I. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi

(11-13 Ekim 2000), S.Ü Selçuklu Araştırmaları Merkezi Konya, Kongreye Sunulan Tebliğ.

Kütüphanesindeki Eserler:

Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları

Karaman Devri Sanatı

Konya Fotoğraf Tarihi

Oğuz'dan Selçuklu'ya

Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

Sanatta Anadolu Asya İlişkileri (Prof.Dr. Beyhan Karamağalı'ya Armağan)

Târih-i Kostantiniyye ve Kayâsıre

Tarîkat Kıyafetleri

Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi