Hit (643) Y-3835

Melek Dikmen

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : melek@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi ve Sanatları,Türk İslam Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Melek Dikmen

2000 yılında Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 2004 yılında Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında,

Doktorasını 2009’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türk İslam Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

YAMAN, B. Yrd. Doç. Dr-DİKMEN, M. Arş. Gör. "Metin Ve Resim Bakımından Mi'racnâme (Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) Ve İlâhî Komedya'daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006/1, Sayı: 16. s. 147-168

"İlmî ve Edebî Yönü Olan Ispartalı Bir Aile: Kınalızâdeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1, Sayı: 22, s. 105-124.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Şair Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi", Dergah Edebiyat Sanat Kültür Ansiklopedisi, S.165, Kasım 2003, s. 3-5.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

KAHRAMAN, M., "Eğirdir Üzerine Yapılmış Bir Bibiliyografya Denemesi", I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, 441-456.

ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Yıltem Matbaası, İstanbul, 2008, s. 525-543.

Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

YAMAN, B.; DİKMEN, M., "Miracname (Paris BN, Turc 190) Minyatürlerinde ve İlahi Komedya'da Gizemli Yolculuk", I. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİR METAFOR OLARAK "YOL/YOLCULUK" 9-10 ARALIK 2004,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKALE

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", (Yayına Hazırlayan Dr. Suat Parvin), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008, s. 63-64.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman, s. 40.

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim:

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri", Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi Materiallar, 1-ci kitab, Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, Qafqaz University, Baku, 2008, s. 112-116.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo, International Buch University, Volume 2, 421-425.

Uluslararası Toplantıda Poster, Sözlü Sunum İle Gösterimleri:

"Kınalızâdelerin Bilim ve Edebiyat Dünyasına Katkıları", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Düzenleyen: Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Qafqaz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Azerbaycan-Bakü, 14 Kasım 2008.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır?", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim 2009, Artuklu Üniversitesi, Mardin.