Hit (1442) Y-3801

Abdulhalim Koçkuzu

Künyesi : Öğr. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Görevlisi Uzm.Alanı : Din Eğitimi,Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulhalim Koçkuzu

3 Ekim 1966 tarihinde Konya’da doğdu.

1989 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1992’de Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Doktorası Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez teslim aşamasındadır.

1991–2003 yılları arasında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesinde Arş Gör. olarak görev yaptı.

1995–1999 yılları arasında İngiltere, University of Warwick, Department of Sociology, Centre for Research in Ethnic Relations adlı merkezde, Multicultural Religious Education konusunda PhD tez çalışması yapmıştır.

2007 DPT AB Eğitim Projeleri Bağımsız Dış Uzmanlığı görevinde bulunmuştur.

2007’den bu yana İstanbul Üniversitesinde Öğretim Görevlisidir.

Yüksek Lisans Tezi: “Giritli Sırrı Paşa (1844-1895) ve Tefsirdeki Metodu”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya, 1992.

Doktora Tezleri: “Eğitim Felsefesi Açısından Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Aydınının Eğitim Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. (Tez son aşamasında)

“Education of Muslim Children in Multicultural Societies with Special Reference to Muslim Community in Britain” Centre for Research in Ethnic Relations, Department of Sociology, University of Warwick, Coventry, England. (undefended PhD thesis)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

- T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim (Vocational Training) Projeleri Bağımsız Dış Uzmanı (Independent External Expert) olarak 2004’ten bu yana proje değerlendirmelerinde bulunmaktadır.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

- Eurofor Conferences, Conference No.5, “Racism and Antiracism”, 27.06.1996 – 30.06.1996, Sonderborg DENMARK, Organised by the Aarhus Univesrity with Berliner Institute für Vergleichende Sozialforschung, Young Researchers workshop, “Multicultural Religious Education in Britain”.

- Eurofor Conferences, Conference No.6, “Theories of Migration”- New Dimensions, 06.09.1996 – 08.09.1996, Kongresshalle, Berlin, GERMANY, Berliner Institute für Vergleichende Sozialforschung, Young Researchers workshop, “Muslim Ethnic Minority in Britain”.

- “Muslim Children in British Schools”, First Annual Conference of the Association of Muslim Social Scientists (UK), 30-31 October 1999, LSE, London, ENGLAND.

- “A Multifaith Approach to the Relations Between Ecology and Religious Education”, International Symposium on the Environment and Religion, organised by Istanbul University, 15-16 May, 2008, İstanbul, TÜRKİYE.

- “Üsküdar’da Asırlık Bir Çınar: Üsküdar Anadolu 1908”, VI. Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008, İstanbul, TÜRKİYE.

- “Çok Kültürlü Toplumlarda Müslüman Çocuklarının Eğitimi”, Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Sempozyumu, Ensar Vakfı, 24-25 Mayıs 2003, İstanbul, TÜRKİYE.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

- “İngiltere’de İslam”, Yazan: Mohammad S. Raza, Çeviren: Abdulhalim Koçkuzu, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 5, 1999, s. 275-280.

- “Abdullah Draz ve La Morale du Koran”, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, , 7, 2002, s. 339-348

- “Osmanlının Son Döneminde Bir İlim ve Devlet Adamı, Giritli Sırrı Paşa”, Selçuk Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 14, 2002, s. 189-213.

- Kitap Tanıtma: “Çar İskitler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 179, Nisan 2009.