Hit (584) Y-2327

Cevat Rıfat Atilhan

Künyesi : Milis Generali Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1892
Ö.Yeri : ? Ö.Tarihi : 1967
Görevi : Asker-Komutan,Gazeteci Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Cevat Rıfat Atilhan
Bosna-Hersek Beylerinden Hurşit Paşa’nın Torunu. Şam Mutasarrıfı Hasan Rıfat Paşa’nın Oğlu.
Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye Mektebi Mezunu.
Teğmen olarak katıldığı Balkan Savaşı(1912)nda yaralanarak Esir düştü.
1.Cihan Savaşı’nda Filistin Cephesi'nde, Milli Mücadele’de Zonguldak Bartın-Ereğli Bölgesi'nde Milis Kuvvetleri Komutanı olarak savaştı.
12.000 Kişilik Kuvvetiyle Fransızlar’ın Ankara’ya karşı ilerleyişlerini 1920 -1921 tarihli çatışmalar'ında durdurdu
Daha sonra bu Birlikler Düzenli Ordu Birlikleri olarak 1. Ve 2. İnönü Savaşları'nda kullanılmıştır. Gösterdiği Başarılar'dan dolayı 19 Madalya verildi.
Ordu’dan ayrıldıktan sonra Basın'a girdi.
Bugün, Sebilürreşad gibi Gazete ve Dergiler'de Makaleler yazdı.
Milli Mücadele Yılları, Türk ve Dünya Politikası, Dini Konular, Masonluk, Yahudilik ve Siyanizm üzerinde 76 Basılı Kitab'ı var.
Türkiye’de Masonluk ve Siyonizm Konusunda İlk Uyarıcı Kitaplar'ı yazdı.
Milli Kalkınma Partisi ve 27 Ağustos 1951 de 19 İmza ile İslam Demokrat Partisi’ni kurdu.
İDP Proğramı 1. Maddesi şöyleydi: ‘İDP,Türk Milleti’nin Bütün Tarihi boyunca canla başla Bağlı kaldığı bilumum Kudsi, Ahlaki, Harsi ve İçtimai Prensip ve Akıdeler'in ve yine Millet'in Ananelerine, Milliyetine ve Mukaddesatına olan Bağlılığın her türlü görünür görünmez Tecavüz ve Müdahaleler'den Uzak kalmaya çalışacaktır.’ 19 Maddesinde Yahudi Aleyhtarlığı yapılır.
20 Ekim 1952 de Cemiyetler Kanunu’nun 33. Maddesince kapatıldı.
Büyük Doğu Cemiyeti’nin 2. Başkanlığını yaptı.
Ahmet Emin Yalman O’nu Vatan Gazetesi'nde Kudüs Müftüsü el-Hac Emin el-Hüseyni’nin Ankara Ajanı olmakla suçladı.
Onun için Eski Nazi Ajanı Emekli bir Subay'dı, dendi.


Eserleri:

 • İslam ve Beni İsrail
 • Küfrün Karşısında Müslümanlık
 • Medeniyet'in Batışı
 • Türkoğlu Düşmanını Tanı
 • Dünya İhtilalcileri ve İsrail
 • Dünya İstilacıları
 • Masonluk
 • Musa Dağı
 • Siyonizm ve Protokolleri
 • Farmasonlar Türklüğü ve İslamiyeti Yıkmak İçin Nasıl Çalışırlar
 • İğneli Fıçı
 • Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri
 • Farmasonluk İnsanlığın Kanseri
 • Türk İşte Düşmanın
 • Yahudiler Dünya'yı Nasıl İstila Ediyorlar
 • Tarih Boyunca İslam Hakimiyet ve Uğradığı Suikastlar
 • Bütün Açıklığı ile İnönü Savaşları ve Hakiki Kahramanlar
 • Menemen Hadisesi'nin İçyüzü
 • 31 Mart Faciası
 • Sarıklı Kahramanlar