Hit (1668) MM-51

Naat - Fi Medh El Nebi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

Fi MEDH-EL-NEBÎ SALLALLAHÜ ALEYH-İ VESELLEM

Salât ile selâm olsun Resûle
Ki oldur rehnümâ olan bu yola
Muhammed muktedâ-yı enbiyâdır
Muhammed rehnümâ-yı evliyâdır
Kamudan gerçi Hak hoşnûd oluptur
Makâm amma ona mahmûd oluptur
Buyurmuştur onun şânında Mevlâ
Fekâne Kaab-ı Kavseyn-i Ev Ednâ
Şu zâtın ki ola meddâhı Rahmân
Ne vech ile onu medh ede insan
Selâm âline ashâbma her ân
Yakîn ola dahi Rıdvân-ı Rahman

Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Efendi