Hit (1036) KUR-2102

Zırhcıyanlar ve Kundakcıyanlar (Cemaati Zırhcıyan ve Kundakcıyani Hassa)

Kurum Türü : Osmanlı Sanat Kurumları Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / İstanbul Özellik : Silah Yapımı Sanatları
Ekleyen : /2015-05-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Zırhcıyanlar ve Kundakcıyanlar - Cemâat-i Zırhcıyan ve Kundakcıyan-ı Hâssa

Maaş defterlerinde “cemâat-i zırhcıyan ve kundakcıyan-ı hâssa” olarak geçen sanatkârlar zırhların ve ateşli silahlara yapılacak kundakların üretiminden sorumluydular. Zırhçılar bölüğü, altın kakma bitkisel motifli ve üzerlerinde çeşitli yazılar bulunan kaliteli işçilikteki madeni zırhlar hazırlarken; kundakçılar bölüğü ise başta tüfekler olmak üzere saray için hazırlanan ateşli silahların çeşitli tekniklerde süslenmiş kundak bölümünü üretmekteydiler.
yüzyılda bu bölüklerin adı maaş defterlerinde geçmezken, 17. yüzyılın sonundan itibaren iki bölüğün adı birlikte defterlere kaydedilmiştir. 18. yüzyıl boyunca ise hassa zırhcıyan ve kundakcıyan bölüğünün mevcudunun en fazla dört olabildiği görülmektedir.[1]
[1] Bahattin Yaman, Osmanlı Saray Sanatkarları 18. Yüzyılda Ehl-i Hiref, a.g.e., s.80,184,185.

Adres :
Web :