Hit (1399) KUR-2079

Sikkezenler (Cemaati Sikke Künani Hassa)

Kurum Türü : Osmanlı Sanat Kurumları Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / Özellik : Kuyumculuk Sanatları
Ekleyen : /2015-03-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Sikkezenler - Cemâat-i Sikke Künân-ı Hâssa

Cemâat-i sikke künân-ı hâssa” başlığı altında defterlere kaydedilen sikkezenler bölüğü, para ve madalya üretimi için gerekli olan kalıpları hazırlamaktan sorumluydu. Aya İrini’nin arka tarafında yer alan yokuş boyunca devam eden ve yüksek duvarlarla çevrili Darphane-i Amire binası içinde çalışan sikkezenlerin atölyeleri saraya bağlı diğer kuyumcu bölükleriyle aynı yapı topluluğu içinde bulunmaktaydı.
1526 tarihli Ehl-i Hiref maaş defterinde sikkezenler bölüğü olarak ayrı bir başlık açılmamış, ancak bazı sikkezenler, zergeran bölüğüne bağlı olarak deftere kaydedilmiştir. Bu kayda göre, Hacı Sinan Sikkezen, Hayreddin Sikkezen ve İskender Sikkezen olmak üzere üç sanatkâr unvanlarıyla birlikte defterde yer almaktadır.[1] Bölüğe mensup sanatçıların sayıları 1545 tarihinden sonra her bir dönem değişiklik göstermiş, en kalabalık oldukları dönem olan 1596 tarihinde şakirdlerle birlikte yirmi bir sanatkâr bölükte görev yapmıştır. 1698 ile 1796 tarihleri arasında ise sayıları her bir defterde on üç olmak üzere sabit kalmıştır.

[1] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref (Sanatkârlar) Defteri”, a.g.m., s.32,33.

Adres :
Web :