Hit (1688) KUR-1929

Penbe Furuşan Medresesi -Pamukçular Medresesi

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14
Pamukçular (Penbe Furuşan) Medresesi
Bu medresenin mahiyeti iyi anlaşılamamıştır. Eflaki’ye göre Pamukçular Çarşısı’nda İplikçi Camii civarında dam örtülü bir medrese idi.

Eflaki, Hz. Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin buluşmalarını anlatırken, Mevlana’nın “Penbe Furuşan” Madresesi’nden çıkıp, rahvan katırla yoluna devam ederken Şems-i Tebrizi ile buluştuklarını ve Şems’in elinden tutarak kendi medresesine gördüğünü yazar.
Pamukçular Medrese’nin Altun-Aba medresesi’nin diğer bir adı olması ihtimali de vardır. Çünkü Hz. Mevlana Konya’da dört muteber medresenin müderrisi idi. Bunlar, Altun-Aba, Gühertaş, Akıncı ve Kadı İzzeddin medreseleri idi. Altun-Aba Medresesi fetva makamı idi. Babası Sultanu’l-ülema ölünceye kadar bu medresede oturmuşlardı.
İşte Altun-Aba Medresesi’nin bu yüzden Pamukçular Medresesi olma ihtimali yüksektir.
Adres :
Web :